top of page
Stichting 4 mei herdenking Dronten-255.jpg

4 Mei Herdenking Dronten

Bestuur

Het bestuur van 4 Mei Herdenking Dronten bestaat uit de volgende leden:

 

Organisatie en registratie


De organisatie 4 Mei Herdenking Dronten kent twee onderdelen:

 1. Stichting 4 Mei Herdenking Dronten

 2. Stichting Aircrew Forever

 

Stichting 4 Mei Herdenking Dronten

 • Doelstelling: het organiseren van de jaarlijkse 4 mei herdenking in Dronten

 • Rechtsvorm: stichting

 • Kamer van Koophandel: Gooi-, Eem- en Flevoland nummer 39085623

 • Bankgegevens: NL34 SNSB 0907 1617 82

 • Cultuur ANBI: Belastingdienst 's-Hertogenbosch 8137.02.070

 • Aanvullende ANBI informatie: dossiernummer 23954​

Stichting Aircrew Forever

 • Doelstelling: het in stand houden van de nagedachtenis aan de Aircrews in de ruimste zin des woords.

 • Rechtsvorm: stichting

 • Kamer van Koophandel: Gooi-, Eem- en Flevoland nummer 59352698

 • Bankgegevens: NL29 SNSB 8838 4635 81

 • Cultuur ANBI: Belastingdienst ’s-Hertogenbosch 8535.36.368

 • Aanvullende ANBI informatie: dossiernummer 90106

Documenten (downloads)

Statuten:

Statuten Stichting 4 Mei Herdenking Dronten

Beleidsplan:

Jaarverslagen Stichting 4 Mei Herdenking Dronten:

Jaarverslagen Stichting Air Crew Forever:

Beloningsbeleid: Behoudens vergoeding van gemaakte kosten, worden er geen betalingen aan bestuurders en vrijwilligers gedaan.

Wij handelen conform de AVG wetgeving. Klik hier voor onze privacyverklaring.

bottom of page