top of page
Panorama.jpg

Het ontstaan

Stichting Aircrew Forever werd opgericht en realiseerde de route. De onthulling van de eerste paal was op 29 april 2011 en werd gedaan door de heren Gerrit Zwanenburg (oud bergingsofficier), Rutger Kuiper (voormalig Rijksdienst IJsselmeerpolders en als zodanig betrokken bij de ruiming van de eerste vliegtuigwrakken) en één van de langst in Dronten komende Airgunners, Ron Powers. Herdenkingspaal #1 was daarmee de eerste van in het totaal 16 palen, die in 2011 door de Stichting 4 mei Herdenking Dronten zijn geplaatst.

Op basis van nieuwe inzichten is de route in 2021 in samenwerking met Gemeente Dronten geactualiseerd. Een aantal palen werd verplaatst, verwijderd of nieuw geplaatst. Nieuwe informatie over het betreffende vliegtuig en bemanning werd toegevoegd. De route bestaat nu uit 19 palen. Op de routekaart is het overzicht te zien van alle herdenkingspalen in Oostelijk Flevoland.

bottom of page