top of page
Adoptie 3.jpg

Gastlessen en lezingen

In de gemeente Dronten zijn verschillende mogelijkheden voor gastlessen en lezingen met betrekking tot de geschiedenis van herdenken in de gemeente Dronten of aan 4 en 5 mei. 

Bezoek Airgunnersroom 

Door: Stichting 4 Mei Herdenking Dronten

 

Sinds 2006 is in De Meerpaal in Dronten een permanente expositie te zien over de Airgunners. Op deze manier wil Dronten de omgekomen vliegtuigbemanningen in respect herdenken. Daarmee blijft het verhaal van de Airgunners voor de toekomst bewaard. De expositie toont geschenken die sinds 1975 door de Airgunners aan de gemeente Dronten geschonken zijn. Dit als dank voor de gastvrijheid die de Airgunners in Dronten ervaren.

 
De expositie bestaat uit foto's, schilderijen, beelden, glaswerk, vaantjes, schildjes en nog veel meer. De Airgunnersroom is op aanvraag te bezichtigen. Stuur een mail naar info@4meiherdenkingdronten.nl

20220924_120813 (1).jpg

Vliegtuigbergingen in Flevoland

Door: Tjerk Zwanenburg 

 

Tjerk Zwanenburg is de zoon van oud bergingsofficier G.J. Zwanenburg  die tijdens de drooglegging van Flevoland vele vliegtuigen heeft geborgen. 

 

Tjerk, inmiddels met pensioen, ging in zijn jeugd mee met zijn vader naar de bergingen van vliegtuigen. Naar aanleiding van die ervaringen, de verhalen en het archief van zijn vader, wil Tjerk in de voetsporen van zijn vader treden om kennis te delen door middel van gastlessen op scholen en lezingen. 

De presentatie gaat over vliegtuigbergingen in het algemeen en de B-24 Liberator 42-7638 in de Oostvaardersplassen in het bijzonder. In het algemene deel komen zaken aan bod als nut, aantallen en waarom relatief veel vliegtuigen in de polders geborgen zijn. Daarnaast neemt Tjerk diverse authentieke voorwerpen mee afkomstig uit geborgen vliegtuigen.

Wanneer er interesse is voor een gastles of een lezing, kunt u een mail sturen naar info@4meiherdenkingdronten.nl 

Adoptie 2.jpg
bottom of page