top of page
Stichting 4 mei herdenking Dronten-201.jpg

Airgunners

In de periode van 1975 tot en met 2022 kwamen ieder jaar Airgunners naar Dronten om de herdenking bij te wonen. Het monument in Dronten is speciaal omdat dit monument ter nagedachtenis is aan alle omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningen. Dronten bood hen de plek om stil te staan bij hun omgekomen vrienden. In 2022 was er voor het laatste een Airgunner bij de herdenking aanwezig. Vanaf 2023 zal het vaandel van de Air Gunners Association een centrale plek krijgen bij de herdenking op 4 mei.

 

Vele jaren geleden zijn er intenties uitgesproken tussen Gemeente Dronten en de Luchtmacht dat, wanneer er geen Airgunners meer zouden zijn, dit overgenomen zou worden door 11 Luchtmobiele Brigade. Deze eenheid binnen de Landmacht is de autoriteit wanneer het gaat om air manoeuvres. Het bereiken van militaire effecten op land vanuit of via de lucht. Door de unieke samenwerking van lucht- en grondwerk is de Luchtmobiele Brigade snel in te zetten. Een aantal militairen van deze eenheid is nu op 4 mei aanwezig.

bottom of page