top of page
3+4_Mosquito.jpg

Onze werkwijze

Stichting Aircrew Forever heeft de markeringspalen en de bijbehorende informatieborden geplaatst op basis van eigen onderzoek, aangevuld met informatie die door anderen is gevonden. De basis van de informatie zijn de rapporten van de heer Gerrit Zwanenburg, voormalig bergingsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht, die bij het droogleggen van de polder onderzoek heeft gedaan bij het bergen van de vliegtuigen.


Wij realiseren ons dat de informatie in de loop der jaren achterhaald kan zijn, omdat mensen nieuwe informatiebronnen (kunnen) aanboren. Nieuwe informatie is echter niet per definitie ook juiste informatie. Dat maakt ons werk als stichting juist ook zo moeilijk. Wij willen graag de juiste informatie plaatsen op de borden en op de website. Maar wanneer er andere informatie beschikbaar komt, kunnen wij niet direct alles gaan aanpassen. De markeringspalen proberen wij altijd te plaatsen op die beschikbare openbare plek die het dichtst gelegen is bij de plek waar de cockpit van een toestel is neergekomen. Een toestel kan immers verspreid liggen over een groot gebied, en dus hebben wij in het verleden bepaald dat de cockpit ons meetpunt is. Wij worden vaak benaderd met extra informatie, waardoor wij (deels) tot andere inzichten zouden kunnen komen. Als stichting hebben wij echter bepaald dat wij palen pas gaan aanpassen wanneer de nieuwe informatie als onomstotelijk bewezen beschouwd kan worden.


De borden kunnen volgens ons 3 soorten fouten bevatten:

  1. Fouten in rangen en/of namen, die duidelijk vast te stellen zijn.

  2. Andere inzichten over bijvoorbeeld de exacte crashlocatie.

  3. Meningsverschillen over de layout van de borden.


Bij fouten in categorie 1 zullen wij na controle het bord op deze markeringspaal aanpassen.

 

Bij fouten in categorie 2 zullen wij de op- en/of aanmerkingen ter harte nemen, en indien betrouwbaar opnemen op onze website. Mochten deze nieuwe inzichten uiteindelijk leiden tot een onomstotelijk bewijs, waardoor de informatie op het bordje moet worden aangepast, dan zullen wij dit doen. Wij zullen deze info wel delen via onze website, zodat we op die manier een openbaar toegankelijk dossier kunnen vormen. Deze informatie moet bij ons dan wel worden aangeleverd, en gecontroleerd kunnen worden door onze eigen adviseurs. Daarbij gaat het niet of onze adviseurs het eens zijn met een nieuw inzicht, maar wel of deze nieuwe informatie ook redelijkerwijs zou kunnen kloppen. Er zal enige vorm van controle moeten blijven, alvorens wij informatie op de site plaatsen. Ook willen wij weten wie de informatie aanlevert. Anonieme bronnen nemen wij niet mee in onze analyses. Op verzoek kunnen wij aangeleverde informatie wel anoniem plaatsen op onze site, als wij maar weten van wie deze informatie afkomstig is.


Meningsverschillen in categorie 3 nemen wij op in onze database. Mocht het betreffende bordje ooit aangepast dienen te worden, dan nemen wij deze info indien noodzakelijk mee in de aanpassing.


Daarnaast willen wij duidelijk maken dat wij als Stichting 4 Mei Herdenking Dronten alleen verantwoordelijk zijn voor de markeringspalen in de gemeenten Dronten en Lelystad.

bottom of page