Crashpalenroute wordt geactualiseerd

De crashpalenroute in de gemeente Dronten wordt geactualiseerd. Het streven is om dit voor 1 mei 2021 te realiseren. Nieuwe inzichten en kennis over militaire vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige IJsselmeer zijn neergestort, krijgen zo een plek op de informatiebordjes bij herdenkingspalen (‘crashpalen’) en website 4meiherdenkingdronten.nl. De crashpalenroute wordt beheerd door Stichting Aircrew Forever, die gelinkt is aan Stichting 4 mei Herdenking Dronten.

Een aantal palen wordt verplaatst, er komen nieuwe palen bij, teksten op informatiebordjes worden herzien. Uitgebreidere informatie wordt straks geboden op de website van Stichting 4 mei Herdenking Dronten.

Er zijn sinds 2011 in totaal zestien herdenkingspalen in de gemeenten Dronten en Lelystad te vinden. Zij zijn geplaatst bij locaties waar na de drooglegging van Oostelijk Flevoland wrakken van veelal geallieerde vliegtuigen zijn geborgen die in de oorlog boven het IJsselmeer uit de lucht zijn geschoten. De herdenkingspalen kwamen er vanuit het idee een blijvende herinnering aan de zogenoemde airgunners (‘boordschutters’) te realiseren. Deze oud-bemanningsleden van geallieerde bommenwerpers uit voornamelijk Groot Brittannië spelen een prominente rol bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei bij het Vliegersmonument in Dronten.

In de jaren na de realisatie van de crashpalenroute zijn er nieuwe inzichten gekomen over de plaats waar vliegtuigen zijn neergestort, informatie over bemanningsleden en over de vluchten zelf. Het is voor Stichting 4 mei Herdenking Dronten zoeken geweest naar hoe om te gaan met deze nieuwe inzichten. Ze wil recht doen aan wat er is gebeurd en wil aandacht besteden aan het achterliggende verhaal. Om hierin de goede keuzes te maken is vanuit gemeente Dronten Ivo de Jong (voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945) om advies gevraagd. Vanuit Stichting Aircrew Forever is Tjerk Zwanenburg, zoon van de inmiddels overleden oud-bergingsofficier bij de Koninklijke Luchtmacht Gerrit Zwanenburg, gevraagd om daarin met De Jong samen te werken. 

Uit de vele informatie die beschikbaar en aangeleverd is, waaronder ook weer de archieven van Zwanenburg sr., hebben beide heren voorstellen gedaan om de crashpalenroute te actualiseren.